Sådan ansøger du om et hjælpemiddel efter servicelovens §112

Sådan ansøger du om et hjælpemiddel efter servicelovens §112

Ansøgningen sendes til din kommune, og du skal sende den digitalt og med NemID via borger.dk


Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap og et hjælpemiddel kan aflaste din hverdag eller er nødvendig for at udføre dit job, så har du krav på støtte fra din kommune. Det foregår enten ved, at du låner, det hjælpemiddel du skal bruge af kommunen, eller du får tilskud til at købe det.


Det er vigtigt, at du søger om bevilling til et hjælpemiddel, inden du køber det, da kommunen typisk ikke giver støtte, hvis du har allerede har købt det i forvejen.


Men hvordan ansøger du så om et hjælpemiddel? Det vil vi forsøge at hjælpe dig med her. 


1. Få en henvisning fra din læge eller sygehuset


Hvis det er første gang, du søger om bevilling til et hjælpemiddel, eller din funktionsevne har ændret sig, skal kommunen se aktuelle oplysninger om dit helbred fra enten egen læge eller sygehuset.


2. Du ansøger på borger.dk


Du skal ansøge digitalt og med dit NemID. Hvis du ikke kan ansøge digitalt, eksempelvis på grund af et handicap, skal du kontakte kommunen, som kan hjælpe dig. Kommunen kan også hjælpe med computer og rådgivning, hvis det er nødvendigt.


I ansøgningen skal du udfylde en række spørgsmål om dine helbredsforhold, hjælpemidlet, tidligere bevillinger, du skal vedhæfte eventuelle bilag og så videre. Til sidst skal du underskrive ansøgningen med dit NemID. Når punkterne er korrekt opfyldte, får du en kvittering for din ansøgning.


Kommunen bestemmer leverandøren


Kommunen kan bestemme, hvilken leverandør hjælpemidlet leveres fra. Hvis du alligevel ønsker et anden leverandør, og det samtidig er dyrere, end det kommunen tilbyder, skal du selv betale ekstraudgiften. Det vil sige, at du kun kan få refunderet et beløb, som er svarerende til det, kommunen var parat til at betale.Referencer

- https://www.borger.dk/handicap/Hjaelp-i-hverdagen/Hjaelpemidler-og-forbrugsgoder

- https://danskelove.dk/serviceloven/112